ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі “Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному”

11.05.2021 14:07:30

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами).

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування: управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради.

1.2. Місцезнаходження: вул. Лермонтова, 6, Рівненська область, м. Рівне, Україна, 33028.

1.3. Ідентифікаційний код: 05517742.

1.4. Категорія: відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”: пункт 3) підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

“Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному” (І черга) (коригування) (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Предмет закупівлі визначений в порядку, встановленому наказом Мінекономрозвитку № 708 від 15.04.2020 року, відповідно до пункту 27 частини 1 статті 1 Закону України “Про публічні закупівлі” за об'єктом будівництва з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293 а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301 із застосуванням Єдиного закупівельного словника - національного класифікатора України ДК 021:2015.

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства. Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в проектній документації “Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному” (І черга) (коригування), виконаній згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” та інших нормативних документів. Документація пройшла експертизу, отримано позитивний експертний звіт філії ДП “Укрдержбудекспертиза” у Рівненській області №18-0220/01-21 від 17.08.2021 року. Документація затверджена наказом начальника управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради № 01-17/45 від 02.09.2021 року. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт. Роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів та відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом, якості будівельно-монтажних робіт, які виконуються з дотриманням діючих норм і правил та безпечних умов праці, з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Роботи повинні виконуватись із матеріалів, що передбачені в проектній документації, повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення на 2021 рік на об’єкт: “Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному” (І черга) (коригування) визначений виходячи з потреб територіальної громади міста та затверджений рішенням Рівненської міської ради від 30.09.2021 № 1264 “Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік” в сумі 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень, 00 коп.).

6. Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації: “Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання в мікрорайоні “Тинне” у м. Рівному” (І черга) (коригування). Очікувана вартість предмету закупівлі складає 9 077 257,00 грн. (дев’ять мільйонів сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят сім гривень, 00 коп.), в тому числі ПДВ.Начальник управління __________________ / Володимир ЛЯШУК


Обгрунтування, Тинне.pdf (formatter->asSize($attachment->size) ?>)
Більше новин
Всі новини
Favorite Tags