ОНОВЛЕННЯ (УТОЧНЕННЯ) ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

06.18.2021 18:50:13

Оновлення (уточнення) Плану зонування території міста Рівного розроблено ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» на підставі договору №541-11-2021 від 17.05.2021р. з Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, відповідно до завдання затвердженого міським головоюм. Рівне.

План зонування території (Зонінг) є містобудівною документацією місцевого рівня, що виконується відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Зонінг призначений для регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки, забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту.

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Проект «Оновлення (уточнення) плану зонування території міста Рівного» розроблений на основі діючого генерального плану м. Рівного (коригування), затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 11.04.2008 № 1411, земельного кадастру міста та з урахуванням затвердженої рішеннями виконавчого комітету Рівненської міської ради та погодженою начальником управління містобудування та архітектури у 2007-2020 рр. містобудівної документації.

Відповідно до п. 8 ДБН Б.1.1-22:2017 внесення уточнень до плану зонування території передбачає:

  • незначну зміну меж (контурів) зон, що пов'язано з перенесенням графічних матеріалів зонінгу на актуалізовану картографічну основу у державній геодезичній системі координат УСК-2000, врахуванням даних земельного кадастру та рішень, прийнятих Рівненською міською радою;
  • розширення переліку переважних та супутніх видів забудови;
  • приведення текстової частини плану зонування до вимог ДБН Б.1.1-22:2017 та вимог законодавства.
  • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  • Закон України «Про основи містобудування»;
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-19 від 17.01.2017р. із змінами;
  • Земельний та Водний кодекси України;
  • ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;
  • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
  • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
  • ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».
  • Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.
  • Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» від 06 листопада 2017р. № 289 зі змінами.

Нормативно-правовою базою для розробки Зонінгу є:

Графічні матеріали виконані на картографічній основі в цифровій у державній геодезичній системі координат УСК-2000, яка була надана Замовником.

Робота виконана в архітектурно-планувальній майстерні №5 (начальник – Маслова М.О.)

Пояснювальна записка.pdf (formatter->asSize($attachment->size) ?>) Схема зонування обмеж.jpg (formatter->asSize($attachment->size) ?>) Схема зонування.jpg (formatter->asSize($attachment->size) ?>)
Більше новин
07.01.2019
05.27.2019
04.24.2019
Всі новини
Favorite Tags