Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
15 календарних днів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1. Заява суб'єкта звернення або уповноваженої особи (згідно з довіреністю) про підтвердження поштової адреси об'єктам нерухомого майна (новоствореним (реконструйованим); утвореним в разі поділу, виділу частки чи об'єднання; індивідуальним (садибним) житловим будинкам, садовим, дачним будинкам).

2. Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою.

3. Для фізичної особи - копія паспорта, копія ідентифікаційного номера.

4. Для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - копія паспорта громадянина України.

5. Для юридичної особи - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна (із датою виготовлення не більше року тому).

7. Копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна.

Форми документів (для попереднього заповнення)