Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
20 календарних днів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1. Заява.

2. Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою.

3. Для фізичної особи – копія паспорту, копія ідентифікаційного номера.

4. Для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України ) – копія паспорта громадянина України.

5. Для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна.

7. Виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом міської ради або відповідною архівною установою.

Форми документів (для попереднього заповнення)