Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
30 календарних днів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1. Заява.

2. Копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою.

3. Для фізичної особи – копія паспорту, копія ідентифікаційного номера.

4. Для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України.

5. Для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

6. Копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкту – оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна).

7. Копія документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (декларація, сертифікат, акт готовності об’єкта до експлуатації тощо).

8. Копія правовстановлюючого документу, що підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованого об’єкта нерухомого майна) .

9. Копія документу, що підтверджує сплату пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівне у випадках передбачених законодавством та з урахуванням «Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Рівне» затвердженого відповідним рішенням міської ради.

Форми документів (для попереднього заповнення)