“Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в м. Рівне” (коригування) (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) не пізніше 02.12.2021 року

11.30.2021 17:38:20

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: “Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в м. Рівне” (коригування) (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

1. Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами).

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування: управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради.

1.2. Місцезнаходження: вул. Лермонтова, 6, Рівненська область, м. Рівне, Україна, 33028.

1.3. Ідентифікаційний код: 05517742.

1.4. Категорія: відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”: пункт 3) підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

“Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в м. Рівне” (коригування) (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства. Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в проектній документації “Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в м. Рівне” (коригування), виконаній відповідно до вимог чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджені наказом Мінрегіонувід 01.11.2021 № 281 та інших нормативних документів. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт. Роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів та відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом, якості будівельно-монтажних робіт, які виконуються з дотриманням діючих норм і правил та безпечних умов праці, з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Роботи повинні виконуватись із матеріалів, що передбачені в проектній документації, повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення на 2021 рік на об’єкт: “Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в м. Рівне” визначений виходячи з потреб територіальної громади міста та затверджений рішеннями Рівненської міської ради від 29.04.2021 № 515 “Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік” в сумі 26 000 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів гривень, 00 коп.).

6. Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації: “Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. № 17 в м. Рівне” (коригування). Очікувана вартість предмету закупівлі складає 14 110 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів сто десять тисяч гривень, 00 коп.), в тому числі ПДВ.

Обгрунтування 3011.pdf (formatter->asSize($attachment->size) ?>)
Більше новин
Всі новини
Favorite Tags