Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: Додаткові роботи по об’єкту “Реконструкція стадіону “Авангард” на вул. Замковій, 34 у м. Рівному”.

11.26.2021 14:57:05

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами).

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування: управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради.

1.2. Місцезнаходження: вул. Лермонтова, 6, Рівненська область, м. Рівне, Україна, 33028.

1.3. Ідентифікаційний код: 05517742.

1.4. Категорія: відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”: пункт 3) підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті.

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

Додаткові роботи по об’єкту “Реконструкція стадіону “Авангард” на вул. Замковій, 34 у м. Рівному”. Коригування (І черга) (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

4. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб у закупівлі з урахуванням вимог законодавства. Технічні, якісні та кількісні характеристики відображені в проектній документації “Реконструкція стадіону “Авангард” на вул. Замковій, 34 у м. Рівному”. Коригування (І черга) виконаній згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” та інших нормативних документів. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт. Роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим проектом з дотриманням вимог діючих нормативних документів та відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт за проектом, якості будівельно-монтажних робіт, які виконуються з дотриманням діючих норм і правил та безпечних умов праці, з використанням конкретних матеріалів і конструкцій. Роботи повинні виконуватись із матеріалів, що передбачені в проектній документації, повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення на 2021 рік на об’єкт: “Реконструкція стадіону “Авангард” на вул. Замковій, 34 у м. Рівному” визначений виходячи з потреб територіальної громади міста та затверджений рішеннями Рівненської міської ради від 29.04.2021 № 515, від 22.07.2021 № 918 та від 30.09.2021 № 1264 “Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2021 рік” в сумі 151 490 000,00 грн. (сто п’ятдесят один мільйон чотириста дев’яносто тисяч гривень, 00 коп.).

6. Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі визначено згідно із Зведеним кошторисним розрахунком, який знаходиться в складі проектної документації: “Реконструкція стадіону “Авангард” на вул. Замковій, 34 у м. Рівному”. Коригування (І черга). Очікувана вартість предмету закупівлі складає 154 319 897,00 грн. (сто п’ятдесят чотири мільйони триста дев’ятнадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім гривень, 00 коп.), в тому числі ПДВ.Начальник управління __________________ / Володимир ЛЯШУК

(підпис) (ім’я та прізвище)Кондратюк Світлана Василівна 635604

Обгрунтування.pdf (formatter->asSize($attachment->size) ?>)
Більше новин
Всі новини
Favorite Tags