Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
20 календарних днів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1. Заява суб'єкта звернення або уповноваженої особи (згідно з довіреністю) про присвоєння тимчасової будівельної адреси об'єкту незавершеного будівництва.

2. Завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою.

3. Для фізичної особи – копія паспорта, копія ідентифікаційного номера.

4. Для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України.

5. Для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6. Копія документа, що посвідчує право на виконання будівельних робіт (повідомлення, декларація тощо).

7. Копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на підставі будівельного паспорту).

8. Копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Форми документів (для попереднього заповнення)