Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
Протягом 20 робочих днів з дня надходження пакета документів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги

1. Заява власника чи балансоутримувача будівлі на ім’я керівника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою наведеною у додатку до цієї інформаційної картки.

2. Копія документа про право власності на приміщення (чи будівлю) або копія документа про утримання приміщення (чи будівлі) на балансі.

3. Три примірники Паспорта опорядження фасадів будівлі (в т.ч. схема генплану розміщення будівлі, виконана на топогеодезичній основі М1:500, із зазначення будівельних осей будівлі, та фотофіксація існуючих фасадів будівлі).