Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
5 робочих днів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги
 1. Заява суб'єкта звернення або уповноваженої особи (згідно з довіреністю) про присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна, утворених у разі поділу,виділу частки чи об'єднання.
 2. Завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою.
 3. Для фізичної особи – копія паспорта, копія ідентифікаційного номера.
 4. Для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) – копія паспорта громадянина України.
 5. Для юридичної особи – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 6. Копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на нерухоме майно.
 7. Копія оновленого технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна.
 8. Копія договору чи рішення суду про поділ чи об’єднання нерухомого майна, про виділ в натурі частки із нерухомого майна, що є у спільній частковій власності.
 9. Копія договору чи рішення суду про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами (за наявності).
 10. Копія висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна (у випадку поділу нерухомого майна, що є у спільній частковій власності).
 11. Довідка від садового (дачного) товариства про місце розташування об’єкта нерухомого майна на території садового (дачного) товариства.
Форми документів (для попереднього заповнення)