Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
Протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви про зміну адреси (упорядкування нумерації) об’єкта нерухомого майна у разі зміни в адміністративно-територіальному устрої; зміни назви вулиці, її об’єднання та поділу; зміни назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта
Перелік документів, необхідних для отримання послуги
  1. Заява про зміну адреси (упорядкування нумерації) об’єкта нерухомого майна у разі зміни в адміністративно-територіальному устрої; зміни назви вулиці, її об’єднання та поділу; зміни назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта;
  2. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, - у разі, якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  3. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим відправленням;
  4. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі подання документів представником поштовим відправленням або в електронній формі.
Форми документів (для попереднього заповнення)
Нормативні акти, що регулюють надання послуги
Інформаційна картка