Місце надання послуги
33013, м. Рівне, Майдан Просвіти 2
Рівненський регіональний центр надання адміністративних послуг
Кому надається
Фізична особа
Юридична особа
Вартість послуги
Безкоштовно
Термін надання послуги
Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви та документів, однак з урахуванням вимог Регламенту строк надання адміністративної послуги може бути продовженим додатково про, що суб’єкт звернення буде повідомлений.
Перелік документів, необхідних для отримання послуги
Форми документів (для попереднього заповнення)
Нормативні акти, що регулюють надання послуги
Інформаційна картка